Bazując na wieloletnim doświadczeniu związanym z zarządzaniem dokumentacją i obsługą korespondencji masowej dla małych, średnich i dużych instytucji w kraju, przedstawiamy usługę – Pocztę Odwrotną, umożliwiającą eliminację przychodzącej korespondencji w formie papierowej na rzecz korespondencji elektronicznej.
Szeroka funkcjonalność usługi Poczty Odwrotnej sprawia, że korzystać z niej może zarówno gospodarstwo domowe, którego miesięczna korespondencja zamyka się w kilkunastu sztukach dokumentów, jak również firmy oraz duże przedsiębiorstwa, które przetwarzają masowe ilości korespondencji.

Wyposażone Centrum Kompleksowej Obsługi Dokumentów (CKOD) w nowoczesny
i wydajny sprzęt do obsługi i administrowania dokumentacją oferuje pełen proces zarządzania korespondencją przychodzącą począwszy od jej przekierowania w formie papierowej na adres CKOD poprzez skanowanie, indeksowanie, kategoryzację i przekazanie do klienta w formie elektronicznej. Dodatkowo dokumentację w formie papierowej archiwizujemy przez okres wymagany prawem-w przypadku dokumentów finansowych lub zgodnie z życzeniem klienta.

Ciesz się wygodą- zamień listy na emaile

Dzięki usłudze Poczty Odwrotnej klient indywidualny może otrzymywać skany listów na wskazany adres e-mail lub przeglądać na indywidualnym koncie na naszym portalu internetowym. Dodatkowo dzięki integracji usługi z systemem Mobilnych Płatności świadczonych przez InPost Financial wszelkie rachunki i faktury dotyczące comiesięcznych opłat mamy możliwość opłacenia za pomocą smsa.

Poczta Odwrotna to usługa kompletna umożliwiająca optymalizację kosztów związanych
z obsługą korespondencji- oszczędność aż do 40 % kosztów ponoszonych w zakresie procesów back office oraz aż do 20% kosztów ponoszonych w zakresie zarządzania procesami biznesowymi. Dodatkowo w wyniku swej modułowości dostosowuje funkcjonalność do indywidualnych potrzeb wraz z licznymi funkcjami raportowymi obejmującymi możliwość eksportu dokumentów.

Gwarantujemy bezpieczeństwo przechowywania treści i danych dzięki zaawansowanym mechanizmom kontroli uprawnień i autoryzacji użytkowników oraz kontakt z Centrum Obsługi Klienta oferujące obsługę wszystkich kanałów kontaktu z klientem (rozmowy telefoniczne, faks, korespondencja tradycyjna i elektroniczna oraz sms).

Zapraszamy na stronę www.pocztaodwrotna.pl

 

 

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 pt. ,,Zaoferowanie nowej, unikalnej usługi, dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii poczty odwrotnej’’.

Program regionalny Podlaskie Unia europejska