W roku 2003 system zarządzania jakością Inforsys S.A. został certyfikowany na zgodność z normą ISO 9001 i od tego momentu jest regularnie udoskonalany. 

W październiku 2006 roku nasza spółka jako pierwsza firma w Polsce , otrzymała certyfikat bezpieczeństwa informacji ISO 27001. Ze względu na dostosowanie funkcjonowania firmy do szeregu nakazów, ograniczeń oraz procedur podyktowanych przez wymogi ISO/IEC 27001, standard ten uznany jest za jeden z najbardziej restrykcyjnych. 

W 2011 r. jako jedyni w branży wdrożyliśmy HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – system mający na celu identyfikację i ocenę zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej. Dzięki temu możemy obsługiwać masowe przesyłki dla sektora spożywczego. 

Przetwarzając miliony danych w ciągu każdego miesiąca stworzyliśmy jedyny w swoim rodzaju System Monitorowania Produkcji- SMP typu workflow. Pojedynczy dokument jest obserwowany na każdym etapie procesu realizacji zlecenia, od otrzymania danych, aż do nadania przesyłki na poczcie lub u operatora pocztowego. 

Posiadanie przez naszą firmę certyfikatów poświadczających spełniania wymagań określonych w poszczególnych normach potwierdza, że podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa informacyjnego oraz jakości w sposób systemowy. Stosowane przez nas procedury organizacyjne i rozwiązania techniczne stanowią spójną, logicznie powiązaną i świadomie zarządzaną całość, efektywnie połączoną procesami biznesowymi.