Zyskujesz partnera z nowoczesnym centrum mailingowym obsługującym firmy i instytucje w zakresie przygotowania oraz obsługi przesyłek pocztowych.

Sprawdź ofertę

Zapewniamy firmom wielokanałową komunikację z odbiorcami ich produktów i usług np. e-dokumenty (e-faktury, e-bilingi, e-wyciągi itp.). Integracja z systemem finansowo-księgowym.

Sprawdź ofertę

PowerPost to kompleksowa usługa łącząca funkcjonalność poczty elektronicznej oraz usług poligraficznych i pocztowych. Umożliwia natychmiastową wysyłkę dokumentów z dowolnego miejsca.

Sprawdź ofertę

Poszerzenie oferty o obsługę wydawnictw i proces konfekcjonowania obejmujący doradztwo oraz zarządzanie logistyką materiałów dla programów lojalnościowych, copacking, obsługę e-commerce.

Sprawdź ofertę

Przejęcie obsługi zarządzania korespondencją przychodzącą i wychodzącą w siedzibie klienta oraz dystrybucję elektroniczną do adresatów.

Sprawdź ofertę

 

27/05/2015

Inforsys – lider w branży obsługi procesów biznesowych – wygrał publiczny przetarg na wizualizowanie, drukowanie, kopertowanie oraz przekazywanie korespondencji do operatora pocztowego dla Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa. W przetargu pokonał – w kolejności uzyskanych punktów – firmy takie, jak: Stralfors, Pocztę Polską i Emerson Direct Communications. Umowa została zawarta na 15 miesięcy.

„PGNiG to od lat jeden z naszych najważniejszych Klientów, dlatego cieszymy się, że po raz kolejny zostaliśmy wybrani do obsługi jednego z najbardziej prestiżowych kontraktów
w branży’’
– mówi Witold Szczurek, Prezes Zarządu Inforsys S.A. – „Zostawiając w tyle konkurencję ponownie udowodniliśmy, że jesteśmy liderem branży outsourcingu procesów biznesowych w Polsce”.

W ramach kontraktu Inforsys wydrukuje i przygotuje do wysłania 32 mln sztuk korespondencji m.in.: faktury, informacje o zmianach w taryfach, wezwania do zapłaty, materiały marketingowe, a nawet kartki świąteczne.

„Obecnie kończymy proces inwestycyjny, w ramach którego zmodernizowaliśmy nasze centra produkcyjne. Zakupiliśmy m.in. nowoczesne instalacje wydrukowe, jakich nie posiada żadna firma w Polsce – co więcej jest to pierwsza taka instalacja w całej Europie” – podkreślił Witold Szczurek. Dodał, że kończący się właśnie proces inwestycyjny daje Inforsys znaczną przewagę nad konkurencją i pozwala spółce wygrywać nawet najbardziej prestiżowe kontrakty.
Inforsys jest firmą wyspecjalizowaną w świadczeniu usług z zakresu szeroko pojętej obsługi korespondencji masowej oraz integracji obiegu dokumentów. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii i unowocześnionych procedur spółka tworzy własne rozwiązania dostosowane do potrzeb większości firm i organizacji działających w naszym kraju.”

Inforsys zaliczany jest do jednego z najważniejszych graczy w branży obsługi procesów biznesowych w Polsce. Spółka współpracuje z największymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi, operatorami telefonii stacjonarnej i komórkowej, firmami usługowymi oraz dostawcami energii elektrycznej i gazu. W roku 2011 – dzięki połączeniu z Mass Mailing Integrated (MMI) – Inforsys poszerzył swoją ofertę o usługi z sektora B2B i B2C, zdobywając jednocześnie znaczącą pozycję wśród firm outsourcingowych.

W maju 2015 roku Inforsys wybrał firmę Xerox Polska na swojego strategicznego partnera biznesowego i zdecydował się na instalację systemu drukującego w technologii inkjet Impika Reference 24 125 TED w unikatowej na skalę światową konfiguracji, zapewniającej m.in. wewnętrzny backup (redundancja). Dzięki tej instalacji firma będzie dysponować najszerszym portfolio systemów drukujących pośród przedsiębiorstw świadczących usługi wydruków masowych na polskim rynku, pozwalającym na bezpieczną i kompleksową obsługę korespondencji.

Inforsys wypracował w 2014 roku przychody w wysokości 104,35 mln zł. Oznacza to wzrost o 6,75 mln zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Spółka osiągnęła także w 2014 roku rekordowy poziom produkcji – Inforsys zrealizował 436,6 mln wydruków komercyjnych i 119,8 mln sztuk przygotowanych do wysyłki przesyłek pocztowych dla swoich klientów.