Zyskujesz partnera z nowoczesnym centrum mailingowym obsługującym firmy i instytucje w zakresie przygotowania oraz obsługi przesyłek pocztowych.

Sprawdź ofertę

Zapewniamy firmom wielokanałową komunikację z odbiorcami ich produktów i usług np. e-dokumenty (e-faktury, e-bilingi, e-wyciągi itp.). Integracja z systemem finansowo-księgowym.

Sprawdź ofertę

PowerPost to kompleksowa usługa łącząca funkcjonalność poczty elektronicznej oraz usług poligraficznych i pocztowych. Umożliwia natychmiastową wysyłkę dokumentów z dowolnego miejsca.

Sprawdź ofertę

Poszerzenie oferty o obsługę wydawnictw i proces konfekcjonowania obejmujący doradztwo oraz zarządzanie logistyką materiałów dla programów lojalnościowych, copacking, obsługę e-commerce.

Sprawdź ofertę

Przejęcie obsługi zarządzania korespondencją przychodzącą i wychodzącą w siedzibie klienta oraz dystrybucję elektroniczną do adresatów.

Sprawdź ofertę

 

11/06/2015

Inforsys jest partnerem godnym zaufania dla 93% ankietowanych klientów

 

Z badań przeprowadzonych przez Inforsys – lidera w branży obsługi procesów biznesowych z zakresu masowej komunikacji – wynika, że ankietowani klienci firmy wskazują redukcję kosztów jako najistotniejszą zaletę korzystania z usług outsourcingowych. Aż 78% ankietowanych tłumaczy to oszczędnością zasobów-zarówno fizycznych, jak i personalnych w firmie oraz uproszczeniem procesów związanych z wysyłką dokumentów w formie papierowej. Jak pokazują wyniki badań 93% ankietowanych jest zdania, że praca z Inforsys opiera się na zaufaniu
i szacunku, a pracownicy tworzą kompetentny, kreatywny i gotowy do pomocy zespół.

”Dzięki Badaniu Satysfakcji Klienta jesteśmy w stanie pozyskać cenne informacje na temat pożądanych schematów obsługi, kompetencji pracowników, relacji na linii klient-pracownik oraz jakości samych produktów i usług. Najwyższe wskaźniki dotyczące renomy spółki potwierdzają, że jesteśmy idealnym partnerem biznesowym, a zatrudniany przez nas zespół pracowników to doświadczeni profesjonaliści. Korzystanie z usług Inforsys niesie za sobą szereg udogodnień, do których zalicza się oszczędność własnych zasobów, redukcja kosztów, jak również uproszczenie wielu procesów wewnętrznych” – wyjaśnia Witold Szczurek, prezes Zarządu Inforsys S.A.

Inforsys jest firmą wyspecjalizowaną w świadczeniu usług z zakresu szeroko pojętej obsługi korespondencji masowej oraz integracji obiegu dokumentów. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii i unowocześnionych procedur spółka tworzy własne rozwiązania dostosowane do potrzeb większości firm i organizacji działających w naszym kraju.

Spółka współpracuje z największymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi, operatorami telefonii stacjonarnej i komórkowej, firmami usługowymi oraz dostawcami energii elektrycznej
i gazu. W roku 2011 – dzięki połączeniu z Mass Mailing Integrated (MMI)Inforsys poszerzył swoją ofertę o usługi z sektora B2B i B2C, zdobywając jednocześnie znaczącą pozycję wśród firm outsourcingowych.

”Obecnie odbiorcy outsourcingowanych usług są coraz bardziej wymagający. Na rynku dostępna jest szeroka oferta produktów i usług, na której jakość klienci zwracają dużą uwagę. Dlatego zrozumienie potrzeb i oczekiwań staje się punktem wyjścia do przygotowania idealnie dopasowanej oferty’’ – podsumowuje Witold Szczurek.

W maju 2015 roku Inforsys wygrał publiczny przetarg dla Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa.
Umowa została zawarta na okres 15 miesięcy. W ramach kontraktu Inforsys wydrukuje i przygotuje do wysłania 32 mln sztuk korespondencji, w tym m.in.: faktury, informacje o zmianach w taryfach, wezwania do zapłaty, materiały marketingowe, a nawet kartki świąteczne.

Ponadto Inforsys wybrał firmę Xerox Polska na swojego strategicznego partnera biznesowego, co zaowocowało instalacją systemu drukującego w technologii inkjet – Impika Reference 24 125 TED – w unikatowej na skalę światową konfiguracji, zapewniającej m.in. wewnętrzny backup (redundancja). Dzięki tej instalacji firma będzie dysponować najszerszym portfolio systemów drukujących pośród przedsiębiorstw świadczących usługi wydruków masowych na polskim rynku, pozwalającym na bezpieczną i kompleksową obsługę korespondencji.

Inforsys wypracował w 2014 roku przychody w wysokości 104,35 mln zł. Oznacza to wzrost o 6,75 mln zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Spółka osiągnęła także w 2014 roku rekordowy poziom produkcji – Inforsys zrealizował 436,6 mln wydruków komercyjnych i 119,8 mln sztuk przygotowanych do wysyłki przesyłek pocztowych dla swoich klientów.

 

Inforsys_opinie_wykres78