Zyskujesz partnera z nowoczesnym centrum mailingowym obsługującym firmy i instytucje w zakresie przygotowania oraz obsługi przesyłek pocztowych.

Sprawdź ofertę

Zapewniamy firmom wielokanałową komunikację z odbiorcami ich produktów i usług np. e-dokumenty (e-faktury, e-bilingi, e-wyciągi itp.). Integracja z systemem finansowo-księgowym.

Sprawdź ofertę

PowerPost to kompleksowa usługa łącząca funkcjonalność poczty elektronicznej oraz usług poligraficznych i pocztowych. Umożliwia natychmiastową wysyłkę dokumentów z dowolnego miejsca.

Sprawdź ofertę

Poszerzenie oferty o obsługę wydawnictw i proces konfekcjonowania obejmujący doradztwo oraz zarządzanie logistyką materiałów dla programów lojalnościowych, copacking, obsługę e-commerce.

Sprawdź ofertę

Przejęcie obsługi zarządzania korespondencją przychodzącą i wychodzącą w siedzibie klienta oraz dystrybucję elektroniczną do adresatów.

Sprawdź ofertę

 

26/02/2015

Wzrost przychodów i produkcji

Inforsys – ekspert w obszarze logistyki pocztowej – wypracował w 2014 roku przychody w wysokości 104,35 mln zł. Oznacza to wzrost o 6,75 mln zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Spółka osiągnęła także w 2014 roku rekordowy poziom produkcji – Inforsys zrealizował 436,6 mln wydruków komercyjnych i 119,8 mln sztuk przygotowanych do wysyłki przesyłek pocztowych dla swoich klientów.

„W ubiegłym roku zaobserwowaliśmy silne ożywienie na rynku logistyki pocztowej. Duże instytucje i przedsiębiorstwa szukają możliwości ograniczenia kosztów funkcjonowania, dlatego popyt na usługi oferowane przez Inforsys stale rośnie, co cieszy zarówno zarząd firmy jak i akcjonariuszy” – powiedział Witold Szczurek, prezes zarządu Inforsys SA.

Zasadniczy wpływ na rekordowy wynik Inforsys w 2014 roku miał wzrost marżowości oferowanych usług. „Nieustannie dążymy do tego, aby jednocześnie obniżać koszty własne i proponować Klientom usługi po atrakcyjnych cenach. Dzięki temu osiągnęliśmy bardzo korzystny poziom przychodów oraz istotnie zwiększyliśmy produkcję. Co więcej, jeszcze lepiej wyglądają perspektywy na rok 2015, gdyż akcjonariusze, przyjmując średnioterminową strategię, zdecydowali o konwersji zadłużenia na kapitał akcyjny, a portfel zamówień na 2015 rok jest już wypełniony w ponad 80 procentach” – powiedział Witold Szczurek.

Pod koniec grudnia 2014 roku akcjonariusze zdecydowali o objęciu nowej emisji akcji serii C w zamian za wyemitowane wcześniej obligacje i udzielone kredyty. „Konwersja zadłużenia – która jest elementem długookresowej strategii rozwoju Inforsys – z pewnością pozwoli nam na zwiększenie poziomu inwestycji oraz aktywne uczestniczenie w konsolidacji rynku” podkreśla Witold Szczurek.

Strategia rozwoju Inforsys na lata 2015 – 2016, zaakceptowana w bieżącym roku przez akcjonariuszy spółki, zakłada zarówno rozwój organiczny, jak i rozwój przez akwizycje – w wypadku pojawienia się odpowiednich aktywów spełniających wysokie standardy jakościowe Inforsys.

 

Inforsys SA jest liderem obsługi logistyki pocztowej. Specjalizuje się w outsourcingu procesów biznesowych tj. korespondencji masowej, obsłudze codziennej korespondencji w imieniu klienta oraz usługach dla e-commerce. Posiada kompetencje w obsłudze korespondencji papierowej i elektronicznej, a także w integracji ekspedycji dokumentów wieloma kanałami dystrybucji. Wśród klientów Inforsys są największe krajowej banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne i energetyczne oraz liczne instytucje z sektora publicznego.