Zyskujesz partnera z nowoczesnym centrum mailingowym obsługującym firmy i instytucje w zakresie przygotowania oraz obsługi przesyłek pocztowych.

Sprawdź ofertę

Zapewniamy firmom wielokanałową komunikację z odbiorcami ich produktów i usług np. e-dokumenty (e-faktury, e-bilingi, e-wyciągi itp.). Integracja z systemem finansowo-księgowym.

Sprawdź ofertę

PowerPost to kompleksowa usługa łącząca funkcjonalność poczty elektronicznej oraz usług poligraficznych i pocztowych. Umożliwia natychmiastową wysyłkę dokumentów z dowolnego miejsca.

Sprawdź ofertę

Poszerzenie oferty o obsługę wydawnictw i proces konfekcjonowania obejmujący doradztwo oraz zarządzanie logistyką materiałów dla programów lojalnościowych, copacking, obsługę e-commerce.

Sprawdź ofertę

Przejęcie obsługi zarządzania korespondencją przychodzącą i wychodzącą w siedzibie klienta oraz dystrybucję elektroniczną do adresatów.

Sprawdź ofertę


27/10/2014


Inforsys – ekspert logistyki pocztowej
zrealizował do końca III kwartału ponad 300 mln wydruków komercyjnych oraz przygotował do wysyłki ponad 95 mln przesyłek pocztowych dla swoich klientów, co oznacza wzrost o 15 % w porównaniu z liczbą zrealizowanych operacji w 2013 roku.

„Nie spodziewaliśmy się aż takiego ożywienia na szeroko rozumianym rynku outsourcingu logistyki pocztowej.Wyraźna potrzeba szukania oszczędności spowodowała, że firmy w 2014 roku intensywnie przystąpiły do działań optymalizujących procesy biznesowe” – powiedział Witold Szczurek, prezes zarządu Inforsys S.A.

Podkreślił, że – mimo wdrażania nowych technologii – nadal dla znacznej części klientów wydruk przekazów transakcyjnych, realizowanie papierowych przesyłek marketingowych oraz wysyłanie faktur jest bardziej atrakcyjne niż dystrybuowanie dokumentów tworzonych tylko w kanale cyfrowym. „Treści wydrukowane na papierze są w dalszym ciągu postrzegane jako łatwiejszy i skuteczniejszy sposób przekazywania informacji. Wiarygodność papieru – wbrew powszechnej opinii – jest nadal konkurencyjna w stosunku do e-przekazów’’ – dodał Witold Szczurek.

Inforsys intensywnie zwiększa ilość operacji w zakresie generowania i wysyłki faktur, także w kanale cyfrowym. Ich całkowita liczba na koniec września 2014 roku wynosiła prawie 6,5 miliona sztuk.

,,Stały wzrost wolumenu e-faktur jest efektem zwiększającej się świadomości klientów jeżeli chodzi o korzyści wynikające z tego typu rozwiązań”– mówi Witold Szczurek. ,,Rozwój usług cyfrowych powoduje, że Inforsys będzie wdrażał nowe rozwiązania utrzymując pozycję lidera w szeroko pojętej komunikacji z klientem” – podsumowuje Witold Szczurek.

Inforsys jest liderem obsługi logistyki pocztowej. Specjalizuje się w outsourcingu procesów biznesowych tj. korespondencji masowej, obsłudze codziennej korespondencji w imieniu klienta oraz usługach dla e-commerce. Posiada kompetencje w obsłudze korespondencji papierowej i elektronicznej, a także w integracji ekspedycji dokumentów wieloma kanałami dystrybucji. Wśród klientów Inforsys są największe krajowej banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne i energetyczne oraz liczne instytucje z sektora publicznego.