Siedziba główna :

Inforsys S.A.
Al. Jana Pawła II 24
05-250 Radzymin
tel. 22 54 53 100
e-mail: biuro@inforsys.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Marek Pióro
e-mail: IOD@inforsys.pl

Jeżeli zainteresowała Państwa oferta firmy Inforsys, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Radzyminie. Nasi konsultanci przedstawią Wam naszą szczegółową ofertę, obejmującą m.in. całkowitą obsługę korespondencji masowej oraz usługi dla branży e-commerce. Pomogą dobrać najbardziej funkcjonalne dla Waszej firmy rozwiązania.

Inforsys S.A. – spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000270907, NIP: 951-19-28-021, REGON: 014976061. Wysokość kapitału zakładowego 6.254.000 PLN (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).