Obsługa kancelaryjna

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Poczta przychodząca

Odbiory korespondencji przychodzącej realizowane są za pośrednictwem własnego transportu. Korespondencja odbierana jest zarówno z biur klientów, jak również ze skrytek pocztowych

Poczta wychodząca

Korespondencja wychodząca często wymaga dodatkowych czynności prowadzących do przyjęcia jej do dalszego obiegu przez operatorów. Inforsys odbiera z biur klientów korespondencję wychodzącą, frankuje, okleja, stempluje a także tworzy papierowe lub elektroniczne książki nadawcze. Całość pozwala na kompleksowe przygotowanie poczty wychodzącej do nadania u operatorów pocztowych lub kurierskich.

Indeksowanie dokumentów

Indeksowanie dokumentów jest usługą związaną ze skanowaniem. Proces może być uzupełniony o wysyłanie dodatkowego pliku indeksacyjnego zawierającego kluczowe informacje z dokumentu źródłowego. Indeksowanie może być ręczne, na podstawie cech dokumentu lub automatyczne, przy wykorzystaniu technologii OCR/ICR.

Skanowanie dokumentów papierowych

Proces skanowania najczęściej jest elementem szerszej usługi związanej z obsługą kancelaryjną lub etapem uzupełniającym proces wysyłki korespondencji masowej. Skanowanie odbywa się na nowoczesnym sprzęcie, pozwalającym na nadawanie unikalnych nazw plików, co umożliwia automatyczne ich pobieranie do systemu klienta.

Przygotowanie dokumentów do archiwizacji

Po zakończonym procesie obsługi dokumentów część z nich wymaga przekazania do archiwizacji. W tym celu pracownicy Inforsys dokonują ich segregacji i pakowania do pudeł archiwizacyjnych, które opisują zgodnie z wymogami klienta oraz wybranej przez niego firmy archiwizacyjnej.

System do obsługi kancelarii

Celem systemu KancelariaIFS jest prosta obsługa rejestracji, dekretacji, udostępniania oraz obiegu formalnych dokumentów papierowych przychodzących i wychodzących. System pozwala na kontrolę założonych spraw, dostęp do dokumentów historycznych, powiązanie dokumentów przychodzących z odpowiedziami i różnych spraw ze sobą. Dodatkowo pozwala na rejestrację paczek dokumentów (tak przychodzących jak i wychodzących) i obsługę faktur i reklamacji.

Elektroniczny obieg dokumentów

System do elektronicznego obiegu dokumentów to narzędzie umożliwiające automatyzację procesów dokumentowych w firmie. Typowe funkcjonalności to: tworzenie, przetwarzanie, kontrolowanie i archiwizowanie dokumentów, zarządzanie procesem obiegu dokumentów, przypisywanie zadań i terminów, integracja z innymi systemami, w tym z systemami ERP, CRM i HR, raportowanie i analizowanie danych.

Podpisywanie dokumentów

Podpisujemy: wezwania do zapłaty, noty, monity, zwolnienia zabezpieczeń hipotecznych, umowy oraz aneksy. Do podpisywanych dokumentów, w zależności od wymagań klientów, dokładane są stosowne pełnomocnictwa, w tym pełnomocnictwa notarialne