Zyskujesz partnera z nowoczesnym centrum mailingowym obsługującym firmy i instytucje w zakresie przygotowania oraz obsługi przesyłek pocztowych.

Sprawdź ofertę

Zapewniamy firmom wielokanałową komunikację z odbiorcami ich produktów i usług np. e-dokumenty (e-faktury, e-bilingi, e-wyciągi itp.). Integracja z systemem finansowo-księgowym.

Sprawdź ofertę

PowerPost to kompleksowa usługa łącząca funkcjonalność poczty elektronicznej oraz usług poligraficznych i pocztowych. Umożliwia natychmiastową wysyłkę dokumentów z dowolnego miejsca.

Sprawdź ofertę

Poszerzenie oferty o obsługę wydawnictw i proces konfekcjonowania obejmujący doradztwo oraz zarządzanie logistyką materiałów dla programów lojalnościowych, copacking, obsługę e-commerce.

Sprawdź ofertę

Przejęcie obsługi zarządzania korespondencją przychodzącą i wychodzącą w siedzibie klienta oraz dystrybucję elektroniczną do adresatów.

Sprawdź ofertę

Korespondencja marketingowa - media 

11/06/2015

Inforsys jest partnerem godnym zaufania dla 93% ankietowanych klientów

 

Z badań przeprowadzonych przez Inforsys – lidera w branży obsługi procesów biznesowych z zakresu masowej komunikacji – wynika, że ankietowani klienci firmy wskazują redukcję kosztów jako najistotniejszą zaletę korzystania z usług outsourcingowych. Aż 78% ankietowanych tłumaczy to oszczędnością zasobów-zarówno fizycznych, jak i personalnych w firmie oraz uproszczeniem procesów związanych z wysyłką dokumentów w formie papierowej. Jak pokazują wyniki badań 93% ankietowanych jest zdania, że praca z Inforsys opiera się na zaufaniu
i szacunku, a pracownicy tworzą kompetentny, kreatywny i gotowy do pomocy zespół.

Zobacz więcej

 

27/05/2015

Inforsys – lider w branży obsługi procesów biznesowych – wygrał publiczny przetarg na wizualizowanie, drukowanie, kopertowanie oraz przekazywanie korespondencji do operatora pocztowego dla Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa. W przetargu pokonał – w kolejności uzyskanych punktów – firmy takie, jak: Stralfors, Pocztę Polską i Emerson Direct Communications. Umowa została zawarta na 15 miesięcy.

Zobacz więcej

 

13/05/2015

Inforsys – lider sektora obsługi procesów biznesowych w Polsce – wybrał Xerox na swojego strategicznego partnera i zdecydował się na instalację systemu drukującego inkjet Impika Reference w unikatowej na skalę światową konfiguracji, zapewniającej m.in. wewnętrzny backup (redundancja). Dzięki tej instalacji firma będzie dysponować najszerszym portfolio systemów drukujących pośród przedsiębiorstw świadczących usługi wydruków masowych na polskim rynku, pozwalającym na bezpieczną i kompleksową obsługę korespondencji.Wzrost przychodów i produkcji.

 

Zobacz więcej

 

26/02/2015

Wzrost przychodów i produkcji

Inforsys – ekspert w obszarze logistyki pocztowej – wypracował w 2014 roku przychody w wysokości 104,35 mln zł. Oznacza to wzrost o 6,75 mln zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Spółka osiągnęła także w 2014 roku rekordowy poziom produkcji – Inforsys zrealizował 436,6 mln wydruków komercyjnych i 119,8 mln sztuk przygotowanych do wysyłki przesyłek pocztowych dla swoich klientów.

Zobacz więcej

 

4/11/2014

Inforsys zwrócił się do skandynawskiego operatora pocztowego PostNord z propozycją podpisania listu intencyjnego w sprawie nabycia wystawionych na sprzedaż aktywów firmy Stralfors. Przejęcie polskich operacji tej firmy pozwoli Inforsys umocnić się na krajowym rynku logistycznym i wejść z ofertą na bardzo atrakcyjny dla branży rynek zachodnioeuropejski. Zobacz więcej