Zakładka Relacje Inwestorskie została stworzona z myślą o akcjonariuszach, inwestorach oraz analitykach rynków kapitałowych, a także wszystkich zainteresowanych sytuacją finansową Spółki Inforsys SA. Tutaj znajdziecie Państwo aktualne informacje o naszej działalności, strukturze akcjonariatu czy władzach Spółki. Dostępne są również najnowsze jak i historyczne prezentacje, materiały inwestorskie oraz informacje z konferencji wynikowych. Zapraszamy.
 

Aktualności

08/09/2020

REGULAMIN PROWADZENIA REJESTRU AKCJONARIUSZY PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. link

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOMU MAKLERSKIEGO BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA link

REGULAMIN APLIKACJI – CYFROWY REJESTR AKCJONARIUSZY DM BOŚ SA link

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOMU MAKLERSKIEGO BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PODLEGAJĄ WPISOWI DO REJESTRU AKCJONARIUSZY link

 

02/09/2020

Informacja o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień 29 września 2020 roku link

Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji link